je bestelling

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1° Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder enige korting.

2° Elke vertraging in de betaling op de overeengekomen vervaldag geeft automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand.

3° Indien de facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven 15 dagen na ingebrekestelling, zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, met een minimum van € 50.

4° De geleverde goederen blijven, tot op het ogenblik van volledige betaling van alle bestaande vorderingen, eigendom van Jolipack en wel ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

5° Verbreking van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is enkel mogelijk mits akkoord van Jolipack. In ieder geval dient er een schadevergoeding betaald te worden afhankelijk van de door Jolipack reeds gemaakte kosten, met hoe dan ook een minimumvergoeding van 25%.

6° Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht binnen de acht dagen toegestuurd worden per aangetekend schrijven.

7° Jolipack kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beperkte verschillen in kleurtinten en vormgeving.

8° Jolipack behoudt zich het recht toe 20% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. De gebruikelijke toleranties zijn ca. 10% op dikte en andere afmetingen.

9° Jolipack kan ten allertijde beslissen een bepaald project op te schorten of een bepaalde bestelling niet uit te voeren. Bij dergelijke beslissing zal de klant geen enkel recht kunnen laten gelden op enige vorm van schadevergoeding.

10° Voor alle geschillen aangaande deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van St.Niklaas bevoegd.

11° Facturen < € 100 worden automatisch verhoogd met € 30 voor administratie- en transportkosten.

Snelle levering
Ruime keuze
Scherpe prijzen
Kwalitatieve bedrukking
© 2022 Jolipack — BTW BE 0645.331.496 - algemene voorwaarden - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Jolipack gebruik van cookies. Meer informatie    OK